Dostępne trasy 4×4

W „Przewodniku Bałtów 4×4” znajdziesz następujące trasy. Sprawdź!

Legenda:

– samochody typu SUV
– seryjne terenówki
– modyfikowane terenówki
– trasa przejezdna
– utrudnienia na trasie


Bałtów – Zarzecze – Wzgórze Pałacowe – Wólka Bałtowska – Kolonia Wólka Bałtowska – Modrzewina – Skarbka – Bidzińszczyzna – Bałtów

Nawet godzinny wypad w najbliższe otoczenie Bałtowa i Przełomu Kamiennej pozwala zagłębić się w niezwykły świat przyrody. Przejażdżce towarzyszą niezapomniane widoki ilustrujące potęgę sił natury, które przez miliony lat kształtowały otaczający nas krajobraz do obecnego, niepowtarzalnego wyrazu. Od tysiącleci korzystał z niego człowiek, więc nie zabraknie również wzmianek o jego różnorodnej aktywności.

Bałtów – Wąwóz Sobieskiego – Wąwóz na płaszczyźnie – Bidzińszczyzna – Wąwóz Tatarski – Wąwóz Bidziński – Wąwóz za strzelnicą – Pętkowice – Skarbka – Kopy Skarbskie – Piecówki – Wąwóz Spławy – Modrzewina – Rezerwat Modrzewie – Bałtów

Choć poświęcona lekcji z… geografii, oferuje najwięcej off-roadowych emocji spośród wszystkich tras poprowadzonych wokół Bałtowa. Pokonanie „Bałtowskich wąwozów” wymaga nie tylko „rasowego” samochodu terenowego z napędem 4×4, ale także umiejętności jazdy w trudnym terenie z karkołomnymi zjazdami włącznie. Wiele miejsc, które odwiedzimy było świadkiem zmagań uczestników Rajdu Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch.

Bałtów – Wólka Pętkowska – Karczemka – Teofilów – Wiktoryn – Podgórze – Lemierze – Bałtów

Wyprawa do Studzienki Zygmuntowskiej czyli cudownego źródełka w Wiktorynie oferuje obcowanie ze światem lokalnych podań głęboko wpisanych w pamięć okolicy, a jednocześnie mających związek z „wielką” historią. Z drugiej strony przemycane w tle wydarzenia z okresu I wojny są okazją, by spojrzeć na urokliwy i spokojny dziś region, jak na teatr krwawych działań wojennych, z których wykuwały się losy kraju.

Bałtów – Aleksandrów – Dąbrówka – Dunale – Sudół – Krzemionki – Boria – Lemierze – Bałtów

Wizyta w Krzemionkach, gdzie znajdują się unikalne w skali światowej neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego jest obowiązkiem każdego turysty, ale tylko turysta – off- roadowiec ma szansę dotrzeć tam drogami gruntowymi, by obcować z przestrzenią, w której powstał i był eksploatowany najcenniejszy surowiec cywilizacji do epoki brązu. Przejazd będzie zatem nie tylko frajdą, ale także lekcją z dziejów Ziemi i człowieka.

Bałtów – Lemierze – Boria – Stoki Duże – Ruda Kościelna – Czarna Glina – Polana Czachowskiego – Sudół – Maksymilianów – Rudka Bałtowska – Bałtów

Wyprawa z akcentem historycznym, gdyż prowadzi w rejon jednego z epizodów powstania styczniowego. Należy do nich zwycięska bitwa pod Jeziórkiem oddziału Dionizego Czachowskiego zwanego przez Rosjan „Krwawym starcem”. W trakcie przejazdu odtworzymy trasę przemarszu powstańców i poczujemy ducha niezwykłej Polany Czachowskiego, a wszystko to w kontakcie z typowo „terenowym” podłożem.

Bałtów – Ulów – Karczemka – Kozłówek – Tarłów – Zemborzyn – Zapusta – Okół – Pętkowice – Kolonia Pętkowice – Bałtów

Urokliwa wyprawa do Tarłowa, niegdysiejszego miasteczka ujmie urozmaiconymi pod względem ukształtowania i szaty roślinnej terenami rolno – leśnymi położonymi po obu brzegach Kamiennej w dolnym jej biegu. Na trasie nie zabraknie widoków po horyzont i smaku prawdziwej off-roadowej przygody. A wszystko to splecione z opowieścią o dziejach okolicy, w której bywała niezwykła kobieta – Anna Stanisławska, pierwsza polska poetka.

Bałtów – Lemierze – Borownia – Śródborze – Łysowody – Podgrodzie – Borownia – Ćmielów – Piaski Brzóstowskie – Czarna Glina – Stoki – Wycinka – Ulów – Bałtów

Wyprawa, która pozwala odbyć podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie, obcując z rycerską tradycją regionu, która wpisała się także, za sprawą kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, bardzo mocno w dzieje Rzeczpospolitej. Dużym walorem trasy są malownicze oraz urozmaicone krajobrazy różnych środowisk, gdyż odwiedzimy jedne z najbardziej urokliwych miejsc regionu, mając przy tym niemal ciągły kontakt z naturalnym podłożem.

Bałtów – Lemierze – Borownia – Śródborze – Łysowody – Podgrodzie – Borownia – Ćmielów – Piaski Brzóstowskie – Czarna Glina – Stoki – Wycinka – Ulów – Bałtów

Wyprawa, która pozwala odbyć podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie, obcując z rycerską tradycją regionu, która wpisała się także, za sprawą kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, bardzo mocno w dzieje Rzeczpospolitej. Dużym walorem trasy są malownicze oraz urozmaicone krajobrazy różnych środowisk, gdyż odwiedzimy jedne z najbardziej urokliwych miejsc regionu, mając przy tym niemal ciągły kontakt z naturalnym podłożem.

Bałtów – Rudka Bałtowska – Maksymilianów – Magonie – Boria – Lemierze – Karczemka – Dąbrówka – Wólka Pętkowska – Okół – Zapusta – Narożniki – Balowa Góra – Kolonia Wólka Bałtowska – Bałtów

Dalszy rekonesans wokół Bałtowa to przede wszystkim kontakt z przyrodą, która zaprezentuje się w bardzo różnych swych przejawach. Pokonamy ostępy leśne, łąki Doliny Kamiennej, a także porośnięte borem obszary Przedgórza Iłżeckiego, by przekonać się, że wokół tętniącego atrakcjami Bałtowa, znajdziemy oazę ciszy i kwintesencję natury. Na trasie nie zabraknie także treści historycznych.

Bałtów – Kolonia Wólka Bałtowska – Wólka Bałtowska – Borcuchy – Stara Wieś (Sienno) – Sienno – Gozdawa – Ludwików – Bronisławów – Józefów – Aleksandrów – Michałow – Pętkowice – Kolonia Pętkowice – Bałtów

Wyprawa na południowe obrzeża Ziemi Lipskiej, które choć z pozoru rolnicze i jednorodne, skrywają ciekawy obraz przeszłości, w której było miejsce na różne wyznania, odłamy wiary i narodowości. Ciekawa mozaika treści kulturowych współgra z kolorystyką pofałdowanej przestrzeni, którą w znacznej części, szczególnie na północ od Sienna, wypełniają sady i niewielkie kompleksy leśne.

Bałtów – Ulów – Karczemka – Wólka Lipowa – Mieczysławów – Tadeuszów – Słupia Nadbrzeżna – Wesołówka – Sulejów – Dorotka – Leśne Chałupy – Bałtów

Wyprawa nad Wisłę jest spotkaniem z urokliwą gminą Tarłów i, choć sam Tarłów omijamy, poznajemy większość historycznych miejscowości, które tworzą jej dawne oraz wyjątkowo barwne dzieje. Porcji historii towarzyszą niepowtarzalne krajobrazy, jakie rozciągają się z wysokiego świętokrzyskiego brzegu, na przeciwległy, lubelski. Atrakcją jest również karkołomny zjazd w dolinę Wisły oraz przeprawa przez jej starorzecza.

Bałtów – Eugeniów – Olechów – Krzyżanówka – Grabowiec – Aleksandrów – Podkońce – Kotlarka – Iłża – Maziarze – Koszary – Piotrowe Pole – Kaplica – Kolonia Miłkowska – Kurzacze – Jeleniec – Nowa Dębowa Wola – Dunale – Maksymilianów – Rudka Bałtowska – Bałtów.

Do Iłży, średniowiecznego ośrodka handlowego i rzemieślniczego, nad którym dominują ruiny zamku biskupów krakowskich, dotrzemy w większości gruntowymi drogami Przedgórza Iłżeckiego. Rejon przejazdu był świadkiem wielu burzliwych wydarzeń historycznych, z których najbardziej dramatyczne wiążą się z bitwą pod Iłżą (8-9 września 1939 r.), której przebieg odtworzymy.

KOMUNIKAT

W związku z tym, iż odcinek trasy nr 11 od kratki nr 57 do kratki nr 62 nie zachowuje ciągłości statusu drogi publicznej /powiatowej/ i zdarzyły się przypadki mandatowania, do czego straż leśna ma prawo z tytułu wjazdu pojazdem silnikowym na teren lasów /ustawowy zakaz/, które traktują je jako drogi wewnątrzzakładowe, informujemy, iż w najbliższych dniach opracujemy i zamieścimy na stronie alternatywną trasę powrotu z Iłży do Bałtowa. Odcinek z Bałtowa do Iłży pozostaje bez zmian.

Za niedogodności i kłopoty przepraszamy.

Bałtów – Balowa Góra – Osówka – Wygoda – Józefów – Bronisławów – Krępa Górna – Zofiówka – Borowo – Leszczyny – Łaziska – Szymanów – Gołębiów – Katarzynów – Źródełko – Kłudzie – Solec nad Wisłą – Słuszczyn – Tomaszówka – Daniszów – Długowola – Aleksandrów – Zapusta – Michałów – Pętkowice – Skarbka – Bałtów

Wyprawa do królewskiego Solca nad Wisłą jest wyjątkowa, gdyż mimo znacznego dystansu, zdecydowaną większość nawierzchni tworzą szutry, drogi gruntowe i leśne. Perłą w koronie jest oczywiście sam Solec, przepięknie położony na wyniosłej skarpie Wisły z zapierającą dech w piersiach panoramą lubelskiego brzegu, obdarowany cennymi zabytkami i „wielką” historią, której atmosferę poczujecie zwiedzając dawne miasto i zjeżdżając wąwozem do stóp ruin królewskiego zamku.

Bałtów – Rudka Bałtowska – Dunale – Ostrowiec Św. – Wymysłów – Kunów – Staw Kunowski – Brody – Skałki pod Adamowem – Styków – Skałki w Krynkach – Brody – Staw Kunowski – Piaski Kunowskie – Janik – Kolonia Miłkowska – Nowa Dębowa Wola – Sarnówek Bałtów.

Ciekawa wyprawa w górę Kamiennej, której atrakcją przyrodniczą są efektowne wychodnie skalne w rejonie Adamowa i Krynek oraz rajd wokół malowniczego zbiornika w Brodach. Znaczące odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej w rejonie samych Brodów rekompensuje dojazd i powrót wzdłuż rzeki, jej szeroko rozlaną doliną, pośród łąk, nierzadko nad samym korytem Kamiennej.

Bałtów – Aleksandrów – Dunale – Sudół – Przyborów – Krasków – Grójec – Trębanów – Ptkanów – Opatów – Wąworków – Karwów – Tudorów – Nikisiałka Mała – Brzezie – Przeuszyn – Wojnowice – Małachów – Łysowody – Bałtów

Wyprawa, która zaprowadzi nas na żyzną Wyżynę Opatowską i pozwoli odwiedzić ciekawe zabytki architektury obronnej, związana jest z postacią Krzysztofa Szydłowieckiego. Dlatego też półmetek off-roadowej przygody zaplanowaliśmy w Opatowie, u stóp bramy obronnej, którą, podobnie jak mury miejskie, fundował tenże kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki, posiadacz ogromnych dóbr w naszym regionie.

Bałtów – Wólka Pętkowska – Potoczek – Karczemka – Potok – Gliniany – Stróża – Wyszmontów – Przybysławice – Jakubowice – Janowice – Krzczonowice – Małoszyce – Wszechświęte – Grocholice – Bodzechów – Grójec – Krasków – Przyborów – Sudół – Maksymilianów – Rudka Bałtowska – Bałtów

Każdy wie, że Witold Gombrowicz wielkim pisarzem był. Również niemal każdy wie, że urodził się w Małoszycach w rodzinie ziemiańskiej. Ale nie każdy może odbyć wyprawę autem terenowym, by odwiedzić dwie trzecie miejsc związanych z jego biografią i twórczością, nie tracąc przy tym kontaktu z podłożem, które lubią terenówki.

Bałtów – Nowa Dębowa Wola – Kolonia Miłkowska – Janik – Nietulisko Małe – Doły Opacie – Prawęcin – Kotarszyn – Boleszyn – Wojciechowice – Czajęcice – Grzegorzowice – Dobruchna – Kowalkowice – Garbacz – Stryczowice – Gromadzice – Rżuchów – Grójec – Krasków – Sudół – Maksymilianów – Rudka Bałtowska – Bałtów

Choć głównym celem wyprawy są Grzegorzowice i znajdująca się tam na wysokim cyplu tajemnicza rotunda pamiętająca czasy piastowskie, wyprawa generalnie zabiera nas w odległą przeszłość rycerską, gdyż większość miejscowości, przez które będziemy jechali ma wczesnośredniowieczne korzenie. Nie zabraknie także akcentów przyrodniczych, na czele z tak wyjątkowym miejscem jak Rezerwat „Wąwóz Skały”.

Bałtów – Rudka Bałtowska – Sudół – Kąty Denkowskie – Bodzechów – Goździelin – Jędrzejów – Rżuchów – Gromadzice – Stryczowice – Garbacz – Nagorzyce – Witosławice – Przełęcz Karczmarska – Nieskurzów – Piórków – Przełęcz Jeleniowska – Jeleniów – Nowa Słupia – Stara Słupia – Grzegorzowice – Czajęcice – Boleszyn – Kotarszyn – Małe Jodło – Nosów – Biechów – Chmielów – Boksycka – Wymysłów – Ostrowiec Św. – Maksymilianów – Rudka Bałtowska – Bałtów

Wyprawa w Góry Świętokrzyskie doprowadzi nas do stóp drugiego pod względem wysokości Łyścia, na którym znajduje się zabytkowy klasztor benedyktyński z XII w. Aby tam dotrzeć, dwukrotnie przekroczymy Pasmo Jeleniowskie, zaznamy przepraw przez górskie strumienie i dotkniemy piastowskiego traktu handlowego. Wszystko to przy niemal stałym towarzystwie panoram Gór Świętokrzyskich, także na odcinku powrotnym.

Bałtów – Lemierze – Boria – Krzemionki – Czarna Glina – Brzóstowa – Szczucice – Sadowie – Okopanki – Zwola – Truskolasy – Gołoszyce – Planta – Ujazd – Planta – Modliborzyce – Gołoszyce – Bukowiany – Łężyce – Bełcz – Zochcin – Porudzie – Wszechświęte – Grocholice – Jastków – Wola Wojnowicka – Małachów – Podgrodzie – Borownia – Stoki –Ulów-Bałtów

Niepowtarzalna wyprawa autem terenowym do Ujazdu, w trakcie której musimy pokonać kilka dolin rzek i wartkich strumieni oraz przeprawić się przez Pasmo Jeleniowskie, a wszystko po to, aby stanąć oko w oko z jedną z najwspanialszych budowli Europy, jaką jest magnacki zamek Ossolińskich – Krzyżtopór. Przejazdowi towarzyszą wspaniałe panoramy pofałdowanej Wyżyny Opatowskiej z Górami Świętokrzyskimi w tle.