Mapa tras

Poglądowa mapa tras

Proponujemy 18 tras zróżnicowanych pod kątem trudności, aby każdy mógł dobrać odpowiedni dla siebie wariant. Każda trasa z osobna stanowi pewną tematyczną całość związaną z tradycją danego miejsca, wydarzeniem lub postacią. Jednocześnie wszystkie trasy razem składają się na opowieść o fascynującej przestrzeni między Powiślem a Górami Świętokrzyskimi, dla której oś kompozycyjną stanowi rzeka Kamienna z jej pięknymi przełomami w Bałtowie i Podgrodziu.